Política de privadesa

En compliment del que estableix el nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), aplicable a partir del 25 de maig de 2018.

 

Responsable del tractament (Qui serà el responsable de les meves dades?):

El responsable del tractament de les seves dades personals és AFERS DE COMUNICACIÓ VISUAL S.A, amb NIF A-58295858, domicili social en carrer Diputació 238 - 244, 6º 8ª, 08007 Barcelona i adreça de correu electrònic shop@acvglobal.com.

 

Categories de dades de caràcter personal (De quin tipus de dades disposaran?):

Les dades recopilades i tractades de caràcter personal seran aquelles facilitades per l'Usuari de forma expressa, lliure i voluntària a emplenar el formulari de client registrat, procés de compra i/o petició d'informació a través del formulari de consulta, telèfon o correu electrònic. Les dades són: identificatives (nom i cognoms), de contacte (domicili, telèfon i correu electrònic) i económico-financeres (dades bancàries en el cas d'efectuar el procés de compra).

Les dades personals que vostè faciliti han de ser veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable en cas contrari per facilitar dades inexactes de l'usuari. En el cas que les dades aportades fosin d’un tercer, vostè garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a AFERS DE COMUNICACIÓ VISUAL S.A per les finalitats assenyalades en la present Política de Privadesa.

 

Finalitat de les dades recopilades (Amb que finalitat les recopilaran?):

Les dades de l'Usuari recopilades seran tractades per a les següents finalitats:

  • L'atenció de consultes i sol·licituds d'informació plantejades per l'Usuari.
  • Realització d'una correcta gestió de la relació contractual
  • El compliment i execució de les comandes i contractes de compravenda dels productes i serveis adquirits per l'Usuari.
  • Remissió de comunicacions periòdiques sobre novetats, promocions, productes i serveis tant per mitjans escrits com electrònics, sent aquestes informacions de les dues marques (ACV SHOP i Look and Remember) d'interès per l’usuari.

 

Cessió a tercers (Poden ser cedits a un tercer?):

AFERS DE COMUNICACIÓ VISUAL S.A únicament cedirà dades de caràcter personal a l'empresa transportista amb la finalitat de realitzar l'enviament de les seves comandes. AFERS DE COMUNICACIÓ VISUAL S.A disposa de contractes de confidencialitat amb tots els seus proveïdors amb la finalitat de protegir i vetllar per la seva privadesa.

AFERS DE COMUNICACIÓ VISUAL S.A no adquireix ni ven dades de clients a tercers.

 

Drets de l'Usuari i reclamacions (Quins drets tinc?):

Pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades. Aquests drets poden fer-se efectius mitjançant comunicació electrònica a shop@acvglobal.com o per petició escrita a la següent adreça: AFERS DE COMUNICACIÓ VISUAL S.A, Diputació 238 - 244, 6º 8ª, 08007 Barcelona (Espanya).

Al seu torn, podrà revocar el seu consentiment per a l'enviament de comunicacions comercials electròniques quan vulgui, de forma ràpida i senzilla en el peu del missatge d'aquesta comunicació.

En el cas de considerar que les seves dades no són tractades correctament, pot comunicar-ho per correu electrònic a shop@acvglobal.com o, davant l'Agència de Protecció de Dades (www.agpd.es) situada en el Carrer Jorge Juan 6, 28001 Madrid (Espanya).

 

Temps de conservació de les dades personals (Per quant temps disposaran d'elles?):

Les dades seran conservades el temps necessari per a la correcta realització dels serveis prestats. El Client registrat pot donar de baixa el seu compte quan consideri. En aquest cas, AFERS DE COMUNICACIÓ VISUAL S.A garanteix que cancel·larà totes les dades personals de l'Usuari i no conservarà cap còpia dels mateixos, tret que existís una obligació legal de conservar-los temporalment.

 

Seguretat en els accessos

L’accés a les pàgines des de les quals el client d’AFERS DE COMUNICACIÓ VISUAL S.A. pot consultar les dades personals, sol•licitar informació complementària o contractar algun dels productes ofertats, es realitza mitjançant una línia segura.